Produktlista

Senast uppdaterad onsdag, 21 februari 2018

 

Följande produkter finns att tillgå för betalande medlemmar i EAA Sverige.

Produkterna levereras av EAA Sveriges kansli, EAA Sveriges tekniska organisation eller av enskilda medlemmar.
För frågor, kontakta kansliet på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 Tillstånd/Produkt/Tjänst  Avgift  Kommentar

FÖRENINGEN

 

 

Medlemsavgift

500 kr/år

 

EAA-Nytt

Ingår i medlemsavgift

Väggalmanacka

Ingår i medlemsavgift

Hemsidan
www.eaa.se

ingår i medlemsavgift

Skapa eget login via hemsidan.

EAA-försäkring av flygplan

Varierande

EAA försäkring

 

 

 

TEKNISK VERKSAMHET

Viss teknisk rådgivning

Ingår i medlemsavgift

Amatörbyggnadstillstånd (5 år)

5 000 kr

* Nybyggnad
* Iståndsättning
* Modifiering
* Ombyggnad

Förlängning av amatörbyggnads-
tillstånd (5 år)

3 000 kr

 

Förlängning av amatörbyggnads-
tillstånd (1 år)

1 000 kr

Kan behövas under flygutprovningstiden

     

Mindre reparation, mindre modifiering

-

Anmälan krävs för upprätthållande av aktjournalerna

     

Större reparation, större modifiering eller tillverkning av utrustningsenhet (inklusive montering i luftfartyg)

Förlängning

 

1 500 kr/år

 

750 kr

t.ex. om luftfartyget blivit icke luftvärdigt pga. skada eller vid ingrepp i styrsystemet, motorinstallationen, landställsinstallationen eller luftfartygets aerodynamiska utformning.

     

Speciella tillstånd

 

 

Översyn, konvertering eller tillverkning av flygmotor
(inklusive montering i luftfartyg)

Förlängning

800 kr/år

 

 

400 kr/år

 

Översyn eller tillverkning av propeller
(inklusive montering i luftfartyg)

Förlängning

800 kr/år

 

 

400 kr/år

 

Översyn eller tillverkning av rotor och transmission för autogyro
(inklusive montering i luftfartyg)

Förlängning

800 kr/år

 

 

400 kr/år

 

Korrosionskontroll av motor

400 kr/år

 

Översyn av magneter

400 kr/år

 
     

Importhantering av EAA


500 - 2 000 kr

Beroende på omfattning

     

Eget underhållstillstånd


400 kr

Engångsavgift per flygplan

     

DOKUMENTATION

   

Bygghandbok


Hämtas på www.eaa.se

Skrivs ut och sätts i pärm av medlem

   Hämtas på kansliet


600 kr

Inkluderar pärm med flikar

   Skickas per post

600 kr

Plus fraktkostnader

   Uppdateringar,
   kapitel 1-- 19


Hämtas på www.eaa.se

Skrivs ut och sätts i pärm av medlem

Dokumentationspaket innehållande Luftfartygets resedagbok, samlings-
pärm, teknisk journal för luftfartyg med flygplans-, motor- och propeller-
journaler och komponentkort. Flyg-
handboksmall (via mejl)

150 kr

Inkluderande frakt- och hanteringskostnader

Luftfartygets resedagbok


100 kr

Inkluderande frakt- och hanteringskostnader

Flyghandboksmall
(i Word-format)

gratis

Skickas via mai

     

Flyghandbok
(med nedanstående):
Granskning av FC & TC
Förminskning till A5-pärm + flikregister


 800 kr

Plus fraktkostnader

 Flyghandboksrättningar Granskning av FC & TC
Förminskning till A5-pärm

 
100 kr
 
Plus fraktkostnader
     

Flygutprovningspaket
Handledning + div. blanketter

50 kr

Plus fraktkostnader

KONTROLLER

Teknisk granskning

-

Ersättning över-
enskommes mellan byggare och teknisk granskare 

Kontroll under byggtiden

 -

Ersättning över-
enskommes mellan byggare och
kontrollant 

Besiktning före flygutprovning

-

Ingår i avgiften för flygutprovnings-
tillståndet. 

Besiktning (slutbesiktning av bygget)

-

Ingår i avgiften för flygtillståndet 

Kontroll av fartmätare

300 kr

Plus frakt 

Kontroll av höjdmätare

 500 kr

Plus frakt 

Bullerprov

-

Ersättning över-
enskommes och betalas till buller-
provaren. 

Importgranskning gjord av flygtekniker

-

Ersättning över-
enskommes och betalas till flyg-
teknikern 

TRANSPORSTYRELSEN

Flygutprovningstillstånd (12 mån)

3 100 kr

Bestäms av Transportstyrelsen. Avgiften tas ut av TS. Räkning i efterskott 

Flygtillstånd (12 mån)

3 100 kr

Bestäms av Transportstyrelsen. Avgiften tas ut av TS. Räkning i efterskott  

Registerhållningsavgift (per år)

240 kr

Enl. TSFS 2014:54

Slutlig registrering

4 700 kr

Enl. TSFS 2014:54

Äganderättsändring

3 000 kr

Enl. TSFS 2014:54 

Dubblett av Nat- och Reg

1 000 kr

Enl. TSFS 2014:54

UTBILDNING

Metallbearbetning, plåtkurs

TBD

2 dagar 

Plastbearbetning, plastkurs

TBD

2 dagar 

Flygplan-el, elkurs

TBD

1 dag 

Dukningskurs 

TBD

2 dagar 

Träkurs

TBD

1 dag

Flygutprovning 

TBD

1 dag 

Underhåll - ej egenbyggt flygplan

TBD

4 dagar
plus självstudier

UTHYRNING

Lån av flygplansvågar

Medlem
500 kr 
Icke  medlem 1000 kr

Plus fraktkostnader

Lån av utrustning för dynamisk propellerbalansering 

 500 kr

Plus fraktkostnader

Lån av hålstans för instrumenthål 3 1/8 tum och 2 1/4 tum

 100 kr

Plus fraktkostnader
max 2 veckors lånetid

Lån av linspänningsmätare

100 kr

Plus fraktkostnader

Lån av utrustning för bestämning av stallfart

50 kr

Plus fraktkostnader

Lån av varvtalsmätare

50 kr

Plus fraktkostnader

Lån av syftningskompass

50 kr

Plus fraktkostnader

Lån av digital  temperaturmätare

100 kr

Plus fraktkostnader

Lån av koldioxidmätare

150 kr

Plus fraktkostnader

EXTERNA DOKUMENT

AC 43 13

Ej längre tillgänglig via EAA Sverige

Filer hämtas hem via FAA eller boken köpes via nätet. Sök på AC43-13 eller ISBN 0977489698

2019 Produktlista.