Senaste nytt

Svensk Flyghistorisk Förening delar årligen ut ett vandringspris, Veteranflygpriset, ”för bästa vidmakthållande av original eller restaurering, och som härigenom håller svensk flyghistoria, civil som militär, levande och flygande. För att vara aktuell måste vinnande objekt vara ett luftfartyg som brukats i Sverige. Vinnande objekt måste vara minst 30 år gammalt.”

Priset delas ut vid EAA årliga Fly-in, och det blir således även i år i Falköping. Flygplan som kandiderar till Veteranflygpriset skall finnas på plats för bedömning senast klockan 12 lördagen den 1 juni, samt finnas på plats tills vinnande flygplan utsetts under dagen. Vinnaren utses efter bedömning av kommitté eller person utsedd av SFF:s styrelse.

Flygplan som önskar delta i bedömningen för Veteranflygpriset skall vid ankomst anmäla detta till SFF:s representant på plats, samt märka flygplanet med ”Kandidat, Veteranflygpriset”. Priset delas ut under passande former vid en tidpunkt under evenemanget som fastställs av SFF i samråd med EAA. Prisutdelningen i år äger rum den 1 juni. Ägaren av det vinnande flygplanet skall personligen motta priset.

Priset utgörs av en konstnärligt utförd trämodell av BHT-1 Beauty monterad ”flygande” på en platta av polerat, amerikanskt körsbärsträ. Träplattan bär SFF:s logotyp och texten ”Svensk Flyghistorisk Förenings Vandringspris”. Runt träplattans kant finns metallplaketter för ingravering av mottagarens namn och det år som priset tilldelades vinnaren.

Statuterna för SFF:s Veteranflygpris är uppdaterade och antagna av SFF:s styrelse 2016-10-02 och finns tillgängliga på SFF:s hemsida, http://flyghistoria.org/om-sff/utmarkelser-och-vandringspriser/sffs-vandringspris-veteranflygpriset/statuter

Björn Svensson

Styrelseledamot SFF

A Service Document has been revised and is published on the Continental Aerospace Technologies™ website that may affect the continued airworthiness instructions for your engine(s).

Please visit http://continental.aero/support/service-bulletins.aspx to review the Service Document contents and determine if the instructions are applicable for your engine.

Document Number  

Document Title                                                                                          

Effective Date 

CSB19-03

Hartzell Engine Technologies (HET) Alert Service Bulletin (ASB) No. 078

21 MAY 2019

Vi har under en längre tid försökt hitta en "gyllene medelväg" mellan det regelverk som vi måste förhålla oss till (innan det skrivs om i modernare tappning, vilket tar sin tid då det skall genom många instanser) samt dom lättnader som sker inom det normalklassade (icke kommersiella) EASA-flyget. Nu har vi fått Transportstyrelsens godkännande på att införa i första hand 5 st "Alternativa metoder" som innebär förenklingar/lättnader i förhållande till vad vårat regelverk egentligen kräver.

Håkan Karlsson

Klicka här

A Service Document has been revised and is published on the Continental Aerospace Technologies™ website that may
affect the continued airworthiness instructions for your engine(s).

Please visit http://continental.aero/support/service-bulletins.aspx to review the Service Document contents and determine
if the instructions are applicable for your engine.

the instructions are applicable for your engine.

Document Number  

Document Title                                                                                          

Effective Date 

SB19-02A

Champion Aerospace Slick Service Bulletin SB1-19 

22 APR 2019

     

 

Protokollet från årsmötet 2019 är nu justerat och klart.

klicka här

2019 Nyheter.