Funktionärer

Senast uppdaterad tisdag, 14 juni 2016

EAA Sverige är en ideell förening, vilket innebär att den absoluta merparten av arbetet inom föreningen idag utförs av helt vanliga föreningsmedlemmar och utan någon ersättning.

Vi har endast två fast anställda: Teknisk Chef och Teknisk Sekreterare.

 

Några andra funktionärer listas nedan. För info om dem, klicka på respektive rubrik.

Tekniska granskare

Kontrollant

Besiktningsmän och besiktningsrutiner

2018 Funktionärer.